VIL DU BLI MED OG LØFTE BEKKESTUA?

BEKKESTUA – KOMITEENE

Gruppene skal utrede og foreslå saker som styret kan vurdere å realisere. Vil du bidra i en av våre komiteer?

MARKEDSGRUPPEN
Bekkestuamagasinet
Bekkestua-avisen
Markedsdagene og julegaten
Bekkestua-folderen, kart og telefonliste
Områdekartet, kart og virksomhetsoversikt på trafikkerte punkter
Arrangere faglige og sosiale treff for dem som jobber på Bekkestua

MILJØGRUPPEN
Utomhusmiljø, sikkerhet, renhold, fasiliteter, trafikk og parkering. Samfunnskontakt med Bærum kommune, Ruter, Flybussen, taxi, vellene, gårdeierne mm. Aksjon «husblind»: Gi ris, ros og gode råd som vi kan ta opp med aktuelle instanser for at Bekkestua skal fortsette å være trygg, ren og tiltalende.

Vi har i år invitert vellene rundt Bekkestua til å være med og bidra i det arbeidet. Nå skal vi ha en felles front for å få gjort de riktige tingene og tingene riktig. Det skal ofte ikke så mye til for å gjøre en stor og merkbar forskjell. God byplanlegging er vel og bra, men noen må passe på at det som allerede er bygget blir holdt vedlike.

KULTURGRUPPEN
Hva om vi legger lista litt høyt:
– Bekkestua brannstasjon: Hva vil vi ha der når brannvesenet flytter ut?
– Hvorfor har ikke Bærum et eget museum?
– Hvorfor mangler Bekkestua kulturhus og utescene?
– Hva kan vi gjøre for å få Bekkestua på inn på kartet for konserter, teater, forfatterbesøk og annet?
Med eller uten samarbeid med biblioteket og kommunen ellers.

HELSEGRUPPEN
Bekkestua er et stort og viktig senter for helse-, velværevirksomheter. Hvordan underbygge og videreutvikle Bekkestua som det beste stedet for disse tjenester? Hvordan legge til rette for å bedre det faglige og sosiale miljø mellom kolleger?

GÅRDEIERGRUPPEN
Forum hvor gårdeierne kan komme sammen og utveksle ideer og diskutere tiltak som på kort og lang sikt bygger opp under Bekkestuas strategier.

BEKKESTUA.ORG

Bekkestua sentrumsforening er en nonprofit organisasjon. Det koster ikke noe å stå oppført på nettsidene.
Også ikke-medlemmer får ha med sine fakta. Alle virksomheter kan logge selv redigere hva som står på sin side.
For å få ditt brukernavn og passord. Send melding til post@bekkestua.org

Kontakt oss hvis du har lyst til å være med i en av foreningens komiteer:
Markedsgruppen, Miljøgruppen, Gårdeiergruppen, Helse- og terapigruppen og Kulturgruppen.

Vedtektene for Bekkestua sentrumsforening revidert 2015 05 12

AKTIVITER OG MERKEDAGER 2020

Ingen vet hvor lang tid det vil ta før forholdene normaliseres. I mellomtiden må vi bare følge rådene som kommer fra myndighetene, og gjøre det beste ut av situasjonen.  Mange kommer til å utsette innkjøp og reiser. For vårt distrikt kan det faktisk bety at det vil befinne seg flere mennesker her enn vanlig.

AKTIVITETSPLAN FOR BEKKESTUA 2020
Det vurderes fortløpende hvilke arrangementer som må sløyfes eller utsettes.

Bekkestua-avisen nr 1, 2020.
Utkom sommeren 2020.

Bekkestuamagasinet nr 4, «VINTEREN 2020/2021″
Magasinet er kommer ut i midten av november.  Vi håper at som allerede hadde sagt ja til å ha annonser og advertorials til nr 4, sier ja til å være med i nr 4, som blir utsatt.
Annonsører har sagt at det kan bli spesielt viktig at Bekkestuamagasinet kommer ut i til høsten med oppdatert informasjon.

Black Friday og Julegrantenning.
Julegrantenning: lørdag 28. november.
Det gjenstår å se hvilken form den dagen kan få.
Men julegran på Bekkestua torg kan vi love!

Bekkestuamagasinet nr 5, «Våren 2021»
Utkommer i mars 2021.