BEKKESTUA SENTRUMSFORENING AKTIVITETENE 2022

15. – 20. august
Skolestart

Lørdag 26. november
Julegranen tennes på Bekkestua torg.

Bekkestuamagasinet 6
SOMMEREN 2022 utkommer i slutten av mai.

Bekkestuamagasinet 7
VINTEREN 2022/2023

BEKKESTUA SENTRUMSFORENING ÅRSMØTE 2020 OG 2021
Referat/notater Bekkestua sentrumsforenings årsmøte for 2020 og 2021
10. november 2021.

1.)  Innkallingen ble godkjent

2.) Virksomhetsrapport og regnskap for 2019 ble godkjent

3.) Virksomhetsrapport og regnskap for 2020 ble godkjent

4.) Virksomhetsrapport og regnskap 1. halvår 2021 ble godkjent

5.) Aktivitetsplan for 2022 (Se over.)

6
Bekkestua som bilfritt, sykkel- og fotgjengerprioritert areal?
Årsmøtet stemte mot at Bekkestua skal bli omgjort til et bilfritt, sykkel- og fotgjengerprioritert areal.

7
Valg
Det sittende styret ble gjenvalgt:

Thomas Schou, styremedlem.
Eyvind Halvorsen, styremedlem.
Sten Randers Fredriksen, styreleder.
Bekkestua Senters senterleder med invitasjon til å delta på styremøtene.

Bekkestua, den 11. november 2021
Eyvind Halvorsen, referent

MILJØGRUPPEN

Utomhusmiljø, sikkerhet, renhold, fasiliteter, trafikk og parkering. Samfunnskontakt med Bærum kommune, Ruter, Flybussen, taxi, vellene, gårdeierne mm. Aksjon «husblind»: Gi ris, ros og gode råd som vi kan ta opp med aktuelle instanser for at Bekkestua skal fortsette å være trygg, ren og tiltalende.

Vi har i år invitert vellene rundt Bekkestua til å være med og bidra i det arbeidet. Nå skal vi ha en felles front for å få gjort de riktige tingene og tingene riktig. Det skal ofte ikke så mye til for å gjøre en stor og merkbar forskjell. God byplanlegging er vel og bra, men noen må passe på at det som allerede er bygget blir holdt vedlike.

KULTURGRUPPEN
Hva om vi legger lista litt høyt:
– Bekkestua brannstasjon: Hva vil vi ha der når brannvesenet flytter ut?
– Hvorfor har ikke Bærum et eget museum?
– Hvorfor mangler Bekkestua kulturhus og utescene?
– Hva kan vi gjøre for å få Bekkestua på inn på kartet for konserter, teater, forfatterbesøk og annet?
Med eller uten samarbeid med biblioteket og kommunen ellers.

HELSEGRUPPEN
Bekkestua er et stort og viktig senter for helse-, velværevirksomheter. Hvordan underbygge og videreutvikle Bekkestua som det beste stedet for disse tjenester? Hvordan legge til rette for å bedre det faglige og sosiale miljø mellom kolleger?

GÅRDEIERGRUPPEN
Forum hvor gårdeierne kan komme sammen og utveksle ideer og diskutere tiltak som på kort og lang sikt bygger opp under Bekkestuas strategier.

BEKKESTUA.ORG

Bekkestua sentrumsforening er en nonprofit organisasjon. Det koster ikke noe å stå oppført på nettsidene.
Også ikke-medlemmer får ha med sine fakta. Alle virksomheter kan logge selv redigere hva som står på sin side.
For å få ditt brukernavn og passord. Send melding til post@bekkestua.org

Kontakt oss hvis du har lyst til å være med i en av foreningens komiteer:
Markedsgruppen, Miljøgruppen, Gårdeiergruppen, Helse- og terapigruppen og Kulturgruppen.

Vedtektene for Bekkestua sentrumsforening revidert 2015 05 12

AKTIVITSKALENDEREN FOR 2022

Referat
Bekkestua sentrumsforenings årsmøte for 2020 og 2021
den 10. november 2021.

1.)  Innkallingen ble godkjent

2.) Virksomhetsrapport og regnskap for 2019 ble godkjent

3.) Virksomhetsrapport og regnskap for 2020 ble godkjent

4.) Virksomhetsrapport og regnskap 1. halvår 2021 ble godkjent

5.) Aktivitetsplan for 2022:

Bekkestuadager 2022
Foreløpig utkast til markedsdager:

Mars?

Stabæks 2022-sesongstart-feiring.
I år blir det gjesteopptredenen i OBOS-ligaen.

 

  1. – 11. juni
    Sommermarked
  2. – 27. august
    Skolestart

Lørdag 26. november
Julegranen tennes på Bekkestua torg.

 

Bekkestua-avisen
Produseres i forbindelse med Bekkestuadagene, om det er tilstrekkelig annonsebestillinger.

 

Bekkestuamagasinet

I april og november om det er tilstrekkelig annonsebestillinger.

6

Bekkestua som bilfritt, sykkel- og fotgjengerprioritert areal?
Årsmøtet stemte mot at Bekkestua skal bli omgjort til et bilfritt, sykkel- og fotgjengerprioritert areal.

 

7
Valg
Det sittende styret ble gjenvalgt:

Thomas Schou, styremedlem.

Eyvind Halvorsen, styremedlem.

Sten Randers Fredriksen, styreleder.

Bekkestua Senters senterleder med invitasjon til å delta på styremøtene.

Bekkestua, den 11. november 2021
Eyvind Halvorsen, referent

 

Bekkestuamagasinet: 2 utgaver i 2022!
I april og november, om det er tilstrekkelig annonsebestillinger.

Bestill plass for dine annonser nå!

post@bekkestua.org
Kontakt: 
Sten Randers Fredriksen, 90 58 13 00
Kristin Høst Grønvold, 909 18 276