BEKKESTUA SENTRUMSFORENING AKTIVITETENE 2024

STABÆKS  BLAA BEKKESTUA-DAG: Lørdag 8. juni (?)

MARKEDSDAGER;
13. – 15. juni


MARKEDSDAGER:
15. – 17.  august


JULEGRANTENNING:
Lørdag 30. november

 

 

 

BEKKESTUA SENTRUMSFORENING ÅRSMØTE 2020 OG 2021
Referat/notater Bekkestua sentrumsforenings årsmøte for 2020 og 2021
10. november 2021.

1.)  Innkallingen ble godkjent

2.) Virksomhetsrapport og regnskap for 2019 ble godkjent

3.) Virksomhetsrapport og regnskap for 2020 ble godkjent

4.) Virksomhetsrapport og regnskap 1. halvår 2021 ble godkjent

5.) Aktivitetsplan for 2022 (Se over.)

6
Bekkestua som bilfritt, sykkel- og fotgjengerprioritert areal?
Årsmøtet stemte mot at Bekkestua skal bli omgjort til et bilfritt, sykkel- og fotgjengerprioritert areal.

7
Valg
Det sittende styret ble gjenvalgt:

Thomas Schou, styremedlem.
Sten Randers Fredriksen, styreleder.
Bekkestua Senters senterleder med invitasjon til å delta på styremøtene.

Bekkestua, den 11. november 2021
Eyvind Halvorsen, referent

MILJØGRUPPEN
Gatebruksplaner, sikkerhet, gatelys, gatevarme, renhold, trafikk og parkering. Samfunnskontakt med Bærum kommune, Ruter, Flybussen, taxi, vellene, gårdeierne mm. Aksjon «husblind»: Gi ris, ros og gode råd som vi kan ta opp med aktuelle instanser for at Bekkestua skal fortsette å være trygg, ren og tiltalende.

Medlemmer fra november 2022:
Arne Ruud og Sten Randers Fredriksen

KULTURGRUPPEN
Hva om vi legger lista litt høyt:
– Bekkestua brannstasjon: Hva vil vi ha der når brannvesenet flytter ut?
– Hvorfor har ikke Bærum et eget museum?
– Hvorfor mangler Bekkestua kulturhus og utescene?
– Hva kan vi gjøre for å få Bekkestua på inn på kartet for konserter, teater, forfatterbesøk og annet?
Med eller uten samarbeid med biblioteket og kommunen ellers.

HELSEGRUPPEN
Bekkestua er et stort og viktig senter for helse-, velværevirksomheter. Hvordan underbygge og videreutvikle Bekkestua som det beste stedet for disse tjenester? Hvordan legge til rette for å bedre det faglige og sosiale miljø mellom kolleger?

GÅRDEIERGRUPPEN
Forum hvor gårdeierne kan komme sammen og utveksle ideer og diskutere tiltak som på kort og lang sikt bygger opp under Bekkestuas strategier.