AKTIVITSKALENDEREN FOR 2022

Referat
Bekkestua sentrumsforenings årsmøte for 2020 og 2021
den 10. november 2021.

1.)  Innkallingen ble godkjent

2.) Virksomhetsrapport og regnskap for 2019 ble godkjent

3.) Virksomhetsrapport og regnskap for 2020 ble godkjent

4.) Virksomhetsrapport og regnskap 1. halvår 2021 ble godkjent

5.) Aktivitetsplan for 2022:

Bekkestuadager 2022
Foreløpig utkast til markedsdager:

Mars?

Stabæks 2022-sesongstart-feiring.
I år blir det gjesteopptredenen i OBOS-ligaen.

 

  1. – 11. juni
    Sommermarked
  2. – 27. august
    Skolestart

Lørdag 26. november
Julegranen tennes på Bekkestua torg.

 

Bekkestua-avisen
Produseres i forbindelse med Bekkestuadagene, om det er tilstrekkelig annonsebestillinger.

 

Bekkestuamagasinet

I april og november om det er tilstrekkelig annonsebestillinger.

6

Bekkestua som bilfritt, sykkel- og fotgjengerprioritert areal?
Årsmøtet stemte mot at Bekkestua skal bli omgjort til et bilfritt, sykkel- og fotgjengerprioritert areal.

 

7
Valg
Det sittende styret ble gjenvalgt:

Thomas Schou, styremedlem.

Eyvind Halvorsen, styremedlem.

Sten Randers Fredriksen, styreleder.

Bekkestua Senters senterleder med invitasjon til å delta på styremøtene.

Bekkestua, den 11. november 2021
Eyvind Halvorsen, referent

 

Bekkestuamagasinet: 2 utgaver i 2022!
I april og november, om det er tilstrekkelig annonsebestillinger.

Bestill plass for dine annonser nå!

post@bekkestua.org
Kontakt: 
Sten Randers Fredriksen, 90 58 13 00
Kristin Høst Grønvold, 909 18 276