AKTIVITSKALENDER

Referat
Bekkestua sentrumsforenings årsmøte for 2020 og 2021
den 10. november 2021.

1.)  Innkallingen ble godkjent

2.) Virksomhetsrapport og regnskap for 2019 ble godkjent

3.) Virksomhetsrapport og regnskap for 2020 ble godkjent

4.) Virksomhetsrapport og regnskap 1. halvår 2021 ble godkjent

5.) Aktivitetsplan for 2022:

Det sittende styret ble gjenvalgt:

Thomas Schou, styremedlem.

Eyvind Halvorsen, styremedlem.

Sten Randers Fredriksen, styreleder.

Bekkestua Senters senterleder med invitasjon til å delta på styremøtene.

Bekkestua, den 11. november 2021
Eyvind Halvorsen, referent

post@bekkestua.org
Kontakt: 
Sten Randers Fredriksen, 90 58 13 00
Kristin Høst Grønvold, 909 18 276