ENDELIG  FÅR VI IGJEN INVITERE TIL BEKKESTUADAGER!

FRA TORSDAG 23. TIL LØRDAG 25. SEPTEMBER BLIR DET MARKEDSDAGER.
BUTIKKENE VIL HA EKSTRA GODE TILBUDOG SPENNENDE NYHETER.

I NOVEMBER KOMMER
NESTE NUMMER AV BEKKESTUAMAGASINET.
Her kan du lese forrige utgave.