www.bekkestua.org er under vedlikeholdsarbeid. 
En del forandringer i firmaoversikten «HVEM / HVA / HVOR» gjenstår. 
De skal snart bli oppdatert!

Du kan se og like Bekkestua på Facebook.

Her kan du bla i
Bekkestuamagasinet nr 3
De Blå Sidene – BEKKESTUAS HVEM HVA HVOR – 
har oppdatert info om alle virksomhetene her.

..her ligger nr 2

..og her er nummer 1