OM BEKKESTUA SENTRUMSFORENING

HISTORIKK
Bekkestua Næringsforening, organisasjon stiftet 12. september 1963 under navnet Bekkestua Handelsstands Forening, senere Bekkestua Sentrumsforening, i forbindelse med etableringen av Bærum Handelsstands Forening i 1976. Nåværende navn fra 2008.

Initiativtaker og første formann var tekstilkjøpmann Sigurd Frigland. Med seg i styret hadde han John Lefdal, Roar Stendahl, Jo Benkow og Rolf Kielland Juel. Foreningens første saker omhandlet fjerning av gjennomgangstrafikk, parkeringsspørsmål, tetting av handelslekkasjen til Oslo, felles markedsføring, juletiltak og andre arrangementer.

Et nært samarbeid ble innledet med kommunen, som pådriver og høringsinstans i reguleringen av sentrumsområdet i 1970-årene.Bekkestua ble hovedsenter for Østre Bærum. Handels- og servicetilbudet ble kraftig utvidet, og stedet fikk et urbant småbypreg gjennom oppføring av en rekke bygg, boliger, anlegg og veier i 1980- og 1990-årene.

Sentrale begivenheter var åpningen av nytt hovedbibliotek i 1981, Bekkestutunnelen i 1994, kollektivknutepunktet med ny bussterminal og T-banestasjon i 1996, ferdigstillelsen av Gatebruksplanen, med brostein og vannbåren varme i 1997, og Smågardistbroen med Nina Sundbyes åtte musikanter i 1998. Samme år ble kommunen tildelt bolig- og byplanprisen for Bekkestuas utvikling.

Den åpne promenaden fra fontenen ved Bussterminalen, forbi Skulpturpunktet til Smågardistbroen, ble i 2001 sikret mot gjenbygging etter stort lokalt engasjement. Bekkestua har over 150 næringsvirksomheter i 2015.